Om Alkitron

Alkitron Engineering AB är ett teknikkonsultbolag som startade sin verksamhet i början av 2008. Alkitron Engineering AB är ett företag om strävar efter att erbjuda kunderna kompetenta, sociala och framåtsträvande individer. Det övergripande målet för Alkitron är att företaget skall växa med bibehållen lönsamhet. Tillväxttakten skall främst styras av företagets egna förutsättningar.